bulletin

Termene şi condiţii de publicare

 1. Materialele vor fi transmise în format electronic până la data de 20 septembrie 2018.
 2. Comitetul de redacţie va analiza materialele transmise şi va face observaţiile necesare.
 3. În cazul în care lucrarea este acceptată spre publicare, autorii vor trebui să facă corecturile recomandate de comitetul de redacţie până la data de 20 octombrie 2018.
 4. Revista „Bulletin of Scientific Information” se va publica la data de 01 noiembrie 2018.
 5. Criteriile principale de selecție sunt:
     - încadrarea în domeniul „Ingineria produselor alimentare‟;
     - originalitatea;
     - actualitatea;
     - caracterul științific/academic al articolelor.
 6. Materialul nu trebuie să fie publicat sau prezentat în alte reviste, simpozioane, conferinţe etc.
 7. Materialul este integral tradus în limba engleză.
 8. Conține în mod obligatoriu toate elementele/capitolele de mai jos aranjate în următoarea ordine: titlu, autori*, datele de contact ale autorilor, Abstract, Keywords, Introduction, Materials and Methods, Results and Discussions, Conclusions, References. * se va specifica instituția unde lucrează cu norma de bază.
 9. Cuvintele cheie şi autorii citaţi la bibliografie, vor fi ordonaţi în ordine alfabetică.
 10. Materialul se va redacta în format A4, Times New Roman 12, având distanţa între rânduri 1.0 şi maxim 10 pagini, incluzând tabele, grafice şi fotografii.
 11. Responsabilitatea datelor publicate le revine autorilor.